Alle vrouwen krijgen na het inbrengen van de intraveneuze naald (Braunule) 0,5 mg atropine en als het tweede trimester zwangerschappen betreft ook 0,15 mg Ergometrine (in België: Methergin) toegediend. Deze stoffen kunnen gecombineerd in een spuit worden opgetrokken tezamen met 5 mg Dormicum®.

Daarna wordt een pijnstiller gegeven. Over het algemeen gebruikte men hiervoor Fortral® 30 mg ; later vervangen door eLeLn van de fentanyl derivaten.( Fentanyl® 0,05 - 0,1 mg, Rapifen® (alfentanil) 0,5-1 mg, of Ultiva (remifentanil) 75-85 microgram i.v.)

Fortral® is ruim een uur werkzaam, Fentanyl® een half uur en Rapifen® slechts 10 tot 20 minuten. De maximale werking van deze middelen treedt na enkele minuten op. Het nieuwe middel Ultiva© heeft een nog kortere (in-)werkingsduur. Het is raadzaam met het relatief pijnlijke dilateren te wachten tot het gegeven middel goed is ingewerkt. Heeft men voor Fortral®, of Rapifen® gekozen, en vertoont de vrouw braakneiging, dan is het verstandig 5 mg (=2 ml) dehydrobenzperidol (Droperidol®) I.V. bij te geven.

Hypnomidate® (etomidate) wordt gegeven als het effect van de combinatie van het anxiolyticum en de pijnstiller onvoldoende is. ( Met de combinatie Dormicum®/Rapifen® komt men voor eerste trimester ingrepen echter vrijwel steeds uit.).

Bij het gebruik van Propofol (Diprivan®) begint men, afhankeljk van het gewicht van de vrouw met een dosis van 5-10 ml. Vaak is het nodig bij te spuiten als de ingreep langer dan enkele minuten duurt. De maximaaldosis is 40 ml.

Literatuur bij de Hoofdstukken 1,2,3.

A.S. van den Bergh: "De methode Finks en alternatieve technieken voor therapeutische zwangerschapsafbreking in het tweede trimester van de Zwnagerschap " , STIMEZO 1977

A.S. van den Bergh en O. Niermeijer: Termination of Advanced Second Trimester Pregnancy with Intraamniotic Sulprostone. International Sulprostone Symposium. Vienna 1978. Uitgave Schering.ISBN 3-921817-02-1

Gary S Berger, WilliamE Brenner, Louis Keith: Second trimester Abortion.1981., ISBN 0-88416-256-7

F.J.J. Buytendijk: Doorleefde pijn. AMBO. ISBN 90 263 0318 1

Bykov, S.G. (1927) Aspiration of the gravid uterus. Vrachebnoe Delo 9, 21.

Chang Chai Fen. Recent advances in Fertility regulation. Symposium Beijing 1980. WHO 1981.

Jane E Hodgson. Abortion and Sterilization. Grune & Stratton. 1981. ISBN 0-12-792030-7.

Bart van der Lugt. Eerste trimester abortus provocatus een toetsend onderzoek naar werkwijze en verwikkelingen. Academisch proefschrift 1981 STIMEZO.

Filler WW., & Filler N.W. Effect of a potent non-narcotic analgesic agent (pentazocine) on uterine contractility and fetal heart rate. Obstet. Gynec.28(2): 224-232. 1966.

Finks. A.A. (1973) Midtrimester abortion. Lancet 1:263.

Finks A.A.(1974) Letter to the editor. Lancet july 1st 1974

Nico H. Frijda. The Emotions. Cambridge University Press. 1986 ISBN 0-521-30155.

M.M. Karim CERVAGEM (gemoprost) A. New Prostaglandin in obstetrics and gynaecology. MTP-Press 1983. ISBN 0-85200-700-0.

Ketting E. (1978 ) "Van misdrijf tot hulpverlening." Samsom.

Frans Meijman, Late somatische complicaties van abortus arte provocatus. STIMEZO 1977-1

Novak E.F. (1938) "Instructions for the use of the vacuum Aspirator VE2." Labor foundation, Wilmington, DE.

Joyce Outshoorn & Marjo van Soest : Lijfsbehoud, tien jaar abortusstrijd in Nederland (1967-1977) ISBN 90 7013 104 8

L. Querido: IUD's en hun bijzonderheden. STIMEZO 1980-1

Second Trimester Pregnancy Termination. Boerhave Committee for Postgraduate Medical Education. Leiden 1980.

Simpson, J.Y. (1872) "Clinical lectures on the diseases of Women" Clark, Edinburgh

Anne-Marie Tausch Gesprekken tegen de angst. AMBO 1981 ISBN 90 263 0564 8.

Frans Wong, "Abortus voor het Kind". Contact 1975. zie ook : "Engeltjesmaker" 1998 Nijgh en van Ditmar

Wu Y.T. & Wu H.C. (1958) Suction in artificial abortion: 300 cases. Chin. J. Gyn. Obst. 6, 447.

 

*) de vetgedrukte literatuur behoort tot de leerstof voor de opleiding tot abortusarts.

[vorige pagina] [volgende pagina] [inhoud]

laatste herziening voorjaar 2014