In de verschillende Nederlandse klinieken gelden bijna evenzoveel verschillende richtlijnen voor het reinigen van vulva en vagina voorafgaande aan zwangerschapsafbreking. Dit is een veeg teken, want men dient zich te realiseren dat wanneer tegen één kwaal vele middelen worden aanbevolen, meestal geen enkel daarvan afdoende is.

Uit literatuuronderzoek (o.a. door Querido in 1977*) bleek dat er geen relatie bestond tussen de aard van het reinigingsritueel, en het al dan niet vaker optreden van infecties post abortum. Men dien overigens te bedenken dat een steriele vagina nauwelijks te bereiken is en dat verreweg de meeste micro-organismen in de schede geen ziekteverwekkers zijn. Verstoring van het bacteriële evenwicht in de vagina geeft mogelijkerwijs wèl aan ziekte verwekkende kiemen, die voor het gebruikte desinfectans ongevoelig zijn, de kans zich te vermenigvuldigen. Dit kan na de ingreep leiden tot infectie en/of hinderlijke afscheiding.

Tot op heden bestaat er geen antisepticum dat alle micro-organismen onschadelijk maakt en dat tevens goed door het vaginaslijmvlies wordt verdragen. Een werkelijk steriel operatieterrein kan dus niet worden bereikt. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van een wattenstokje met jodiumtinctuur waarmee na het inbrengen van een steriel speculum het ostium externum uteri werd gereinigd. In het Elisabeth Gasthuis vond men indertijd zelfs het gebruik van een steriel speculum niet nodig en beperkte men zich tot grondig huishoudelijk schoonmaken. Het lijkt er op dat Vaihinger, die stelde dat de wetenschap niet zonder fictie kan, weer gelijk krijgt.

Een nu gangbare methode bestaat uit reinigen met Savlon-oplossing of een met water 1:1 verdunde oplossing van Betadine Scrub©, waarna drogen met een steriel gaas nodig is. Dan wordt tweemaal gereinigd met Betadine Jodium©. In feite moet men de jodium laten inwerken en opdrogen gedurende enige minuten. In de praktijk komt daarvan echter weinig terecht. In het geval van een jodium-allergie kan men desinfecteren met een standaardoplossing van Hibitane© in water. Schlebaum* geeft de voorkeur aan Savlon© boven jodium omdat dit even bactericide is, geen vlekken veroorzaakt op kleding of huid en aanzienlijk goedkoper is. De werking van Savlon© wordt bovendien i.t.t. jodium niet verzwakt door bijmenging van bloed of andere weefselvloeistoffen.

Het verdient aanbeveling om d.m.v. kweekproeven nog eens na te gaan welke procedure moet worden aangeraden.

[vorige pag.] [volgende pag.] [inhoud]

laatste revisie voorjaar 2014