FILMS, & A A R D I G E
&
E I G E N A A R D I G E
D O C U M E N T A T I E

De films (zie 21) al gezien en klaar ? [klik] retour George

1. Photo van de Familie op het terras van de Wiltzangh in 1929, [klik hier]

2. Vader George viert Hoogleraarschap [klik hier]

3. Kinderen van George en Nelly in 1944 en in 1946 in de van Eeghenstraat [klik hier]

4. George als Rector Magnificus nodigt de hele juridisch faculteit van de G.U. uit (+ dames) voor een maaltijd. [klik hier]

5. Foto's Arcadia. [klik hier]

6. Bericht van de Nachtwaker in de van Eeghenstraat [klik hier]

7. Trouwen is zo duur nog niet in 1929, maar daarna...........!!![klik hier]

8. Portret van George in ' de Notenkraker ' (1927) [klik hier]

9. Er was destijds altijd wel een aanleiding voor een prettige maaltijd: Nieuwjaarsdag 1907 op de Westerlaan in Rotterdam [klik hier]

10. Foto van de voorkamer in Händelstraat 5 (1935) merk de Bechstein op, de Gispen stoelen en de oeroude radio ! Zie beneden .

11. Photo van Jeanette met Robbert(je) Ada en Beppie mei 1922 [klik hier]

12. George wordt uitgenodigd lid te worden van een studentendispuut 'ter bestudering van het socialisme' En wie ontmoet hij daar ?

Juist, ene Jeanette van Dantzig. het is overbekend dat er wat moois tussen hen opbloeide. [klik hier]

13. George, een vernuftige, onpraktische idealist. Artikel na zijn overlijden in de pers verschenen [klik hier]

14. Arrest van de Hoge raad der Nederlanden: HR 27-1-1961 : Professor van den Bergh - de Staat [klik hier]

15. Nederlands Juristenblad 12 augustus 1961, No 27. Prof.Mr.Dr. G. van den Bergh : Het Europees Parlement . [Klik hier]

16. "Die Holländer haben den Bock zum Gärtner gemacht. Sie machten J u d e n zu Rechtslehrern. Sie haben sich damit selbst ihren eignen henkern ausgeliefert "[Klik hier]

17. Bibliografie van George [Klik hier]

18 De Wijziging der Woningwet (ver1voudigde spelling !!) [klik hier]

19. Vader wordt hoogleraar (1936) + statiefoto's van Moeder Nel [klik hier]

20. Merkwaardige karikatuur van onbestemde afkomst (graag nieuws van wie er meer van weet) [klik hier]

21. Achteruitfilm. , Händelstraat 5 (1936) , Kleurenfilm 1955 met Michiel, 2 jaar, Toya en Anita

22. Vader en de Ruimtevaart (1961) VARA Programma [klik] (deel 1)

 

huiskamer woonkamer in de Händelstraat no 5, mei 1936

22. [ Klik hier] voor een video over het werkdorp in de Wieringermeer, 1933/34. Vader komt er in voor. Helaas pas na e en paar minuten, want er is ook nog eerst reclame. Toch interessant; het is aandoenlijk zijn stem te horen !

markusreunie

23. Oktober 1957, memorabele foto. Moeder trachtte alle Marcussen met de van den Berghen te reuniëren. Duurzame vermenging trad niet op. Midden op de stoel Cor Emaus. Links ervan Sigrid en Victoria. Links vooraan, onder Vader, Moeder Nel die alles had geregeld in topvorm, daarnaast Albert, Marjolijn de Vries, Monne, Anita, Herkenbaar uiterst rechts bovenaan Jaap met baardje.Schuin daaronder Neef Guus, die nog wel eens in de Van Eeghenstraat kwam en ons vermaakte met Chemische proefjes. En hij at heel veel zout. Ik houd me aanbevolen voor de namen van de anderen...Monne leverde de volgende namen: heer met kind op de schouders is J.Maks met daaronder Leni, waarnaast links Han. Meteen boven Albert is Tineke, waarvoor Wim nog wel een poos belangstelling had. Naast Anita: Piet Geyl en 2 kinderen meer naar rechts Klaartje. Terug naar J Maks, waarnaast Klaas staat en rechts een beetje lager Riet. Eerder genoemde Guus staat tussen Rie en Jetje. Links van Rie is Anke. Rechtsonder Jaap staat Erik.

24. Laatste foto van nog alle 8 in de van Eeghenstraat 4 april 1961(57e verjaardag moeder Nel) en de Speelkamer daar in 1937

Laatste foto v Eeghenstrspeelkamer van Eeghenstraat

 

.