Voor zover we kunnen nagaan is J.Y. Simpson uit Edinburgh (1872) de eerste arts die bericht over het gebruik van onderdruk om weefsel uit de uterus te verkrijgen. Hij gebruikte daarvoor een grote injectiespuit. Een dergelijke spuit werd door de Rus E. Bykov aan een dunne canule bevestigd waardoor hij "vocht" opzoog uit de uterus van vrouwen lijdend aan menstruatiestoornissen. Zijn publikatie stamt uit 1927 en men zou hem daarmee tot " vader" van de overtijdbehandeling kunnen bestempelen.

Emil Novak ontwikkelde in 1935 in Baltimore de eerste elektrische pomp voor zuigcurettage, zodat het duidelijk onjuist is dat deze techniek een Chinese vinding zou zijn, zoals vaak wordt vermeld. De publikaties van Yuantai en Xianzhen Wu (1958) in het Chinese tijdschrift voor obstetrie en gynaecologie [klik hier]werden in het westen niet opgemerkt. Pas toen E.I. Melks op het XIe Algemene Sovjet Congres voor Gynaecologie (Moskou 1963) verwees naar hun publikaties verspreidde de kennis van de zuigtechniek zich wereldwijd. Dorrothea Kerslake introduceerde de methode in Amerika waar Harvey Karman in 1970 de procedure verbeterde door de doorzichtige plastic "Karman Canula" te ontwikkleen

De situatie in Nederland, waar abortus arte provocatus tot 1981 officieel verboden was, maakte toepassing van de nieuwe techniek pas in een laat stadium mogelijk. Een goed beeld over de ontwikkelingen rond abortus en anticonceptie in ons land tot schetst Ketting in zijn boek " Van misdrijf tot hulpverlening."(1-1-'78)

Toen in Zweden, Oost-Europa en Engeland zuigcurettage al veelvuldig werd toegepast,prefereerden de Nederlandse gynaecologen nog de klassieke curettage. Het eerste apparaat, door Mevrouw S. Damstra-Wijmenga meegebracht uit Joegoslavie, werd door Prof. G.J. Kloosterman in Amsterdam getest in 1968. De huisarts Ch. N. Schlebaum*)begon in maart 1970 in Den Haag te werken met apparatuur die door de psychiater C.T. van Schaik**) uit Amerika was meegenomen. Dr. F. Wong***), eveneens huisarts, startte in datzelfde jaar een polikliniek - de nog steeds bestaande polikliniek "Oosterpark" - in Amsterdam. Spoedig daarop volgde de opening van poliklinieken in Arnhem, Beverwijk en Rotterdam.

Het pleit voor de veiligheid van de methode (én de voorzichtigheid en handigheid van de eerste aborterende artsen) dat er in die beginperiode geen enkel ernstig ongeval plaatsvond. (en dat in een tijd dat geen echografie voorhanden was om de exacte zwang.duur te bepalen!) In het prille begin van de poliklinische abortuspraktijk had immers niemand ervaring; na een twintigtal ingrepen onder supervisie begon men zelfstandig te werken. Vooral Dr. Frans Wong heeft in die moeilijke begintijd vele artsen belangeloos opgeleid.

Zonder te veel in details te treden kan men stellen dat de poliklinische zuigcurettage in ons land qua chirurgische procedure technisch steeds verder vereenvoudigd is. Aanvankelijk werd gewerkt met apparatuur die werd aangedreven door samengeperste lucht (Aga). Later werd deze vervangen door elektrische pompen, meestal van Amerikaanse makelij (Berkeley). Het overige instrumentarium en de additionele farmacotherapie werden vereenvoudigd en geleidelijk verbeterd. Ter verduidelijking diene, dat de ingrepen in de poliklinieken verricht werden door niet-gynaecologen, meestal huisartsen, in scherp contrast met hetgeen in het buitenland gebruikelijk was. Deze huisartsen moesten beginnen zonder de ervaring enrichtlijnen van anderen. Dit "schone-lei-effect", gecombineerd met idealistisch elan en het vroeg ontstaan van intercollegiaal overleg binnen de Medische Commissie van "Stimezo Nederland", leidde tot een nieuw (sub-)specialisme.

Leek het aanvankelijk op een "hoe-meer-hoe-beter" - behandeling, na verloop van tijd werd alle franje verwijderd, en veelal overbodige medicatie (zoals anxiolytica, analgetica, antispasmodica, antibiotica en antiëmetica) weggelaten. Waarom het zo lang geduurd heeft voor (in 1977) lokale verdoving werd ingevoerd, is niet eenvoudig te verklaren. Veel artsen meenden dat de behandeling maar zo kort duurde ("even-de-tanden-op-elkaar- mevrouwtje"), dat verdoving overbodig was.

Anderen beschouwden de ingreep als weinig pijnlijk of meenden dat toedienen van lokale verdovingsmiddelen extra risico inhield. De artsen die toch met lokale anesthesie experimenteerden werden vaak sceptisch door hetmoeilijk te beoordelen en sterk wisselende resultaat van hun pogingen.

*) Drs Charles Schlebaum. Onverschrokken abortuspionier. Werkte in de 70er jaren in den Haag en later in Beek (Zuid Limburg). Daarna in Zuid Afrika en Oostenrijk. Hij maakte het eerste computerprogramma voor de abortuspraktijk.

**) Dr C.T. (Kees) van Schaik, Psychiater, abortuspionier en voorvechter voor de legalisatie van Abortus. Hij gaf onder meer de aanzet tot oprichting van STIMEZO. (Stichting Medische Zwangerschapsonderbreking) die in de beginjaren een overkoepelende en een belangrijke structurerende invloed had op de hulpverlening.

***) Dr Frans Wong, Erelid van het NGvA, heeft in de eerste jaren tal van artsen opgeleid . Hij voerde een vaak verbeten strijd met de tegenstanders van abortus in Amsterdam en publiceerde over zijn leven in: "Engeltjesmaker" (1996) Hij overleed op 80-jarige leeftijd in 2008.

literatuur:

 

[vorige pag.] [volgende pag.] [inhoud]

 

laatste revisie voorjaar 2014