Over de effectiviteit van ergometrine profylaxe voor of tijdens de eerste trimester behandeling, of onmiddellijk daarna, bestaat nog geen consensus. In een aantal klinieken wordt dit routinematig gedaan, waarschijnlijk uitsluitend ter geruststelling van de arts die niet nalaat te doen wat hij kan.

Redelijker lijkt het geven van deze medicatie op indicatie. Ruimer vloeien dan de norm is steeds suspect voor beschadiging van de uterus, achtergebleven resten of algemene pathologie als bijv. stollingsstoornissen of hypertensie. Heeft men met een heel slappe uterus te doen (multipara na recente partus) of is deze moeilijk te voelen (dikke buikwand) dan kan preoperatief 0,15 mg ermetrine of 0,2 mg methergin I.V. of I.M. of intracervicaal worden toegediend.

[vorige pag.] [volgende pag.] [inhoud]

laatste revisie voorjaar 2014.