s

 

Inleiding

 

De eerste versie van dit hoofdstuk is in 1981 geschreven door de Belgische arts Rein Bellens

Het onderwerp is in de daarop volgende jaren bij herhaling besproken in vergaderingen van de medische commissie van Stimezo Nederland. Het stuk is nog up to date en wordt daarom als uitgangstekst gehandhaafd. De oorspronkelijke telegramstijl is omgezet in tekst en op enkele details wordt thans dieper ingegaan.

Definitie

 

Onder een complicatie wordt verstaan elk (niet beoogd) schadelijk gevolg van de behandeling dat door die schadelijkheid noodzaakt tot nader medisch handelen. Hieronder vallen niet de onbedoelde verwikkelingen van de ingreep die als "iets mislopen" kunnen worden beschouwd; bijvoorbeeld een hematoom op de injectieplaats van de atropine. Ook het "negatieve curettement" valt in principe niet hieronder, maar deze verwikkeling wordt toch in dit hoofdstuk behandeld.

Indelingen zijn mogelijk naar de ernst van de complicatie en naar het tijdstip van optreden. Deze laatste werkwijze wordt hier gevolgd. Er worden geen cijfers of statistieken aangehaald in dit hoofdstuk daar deze naar auteur, tijd en plaats sterk variëren, en derhalve een schijnprecisie inhouden.

Indeling

 

1.Directe complicaties vanaf het begin van de ingreep tot een uur er na.

2.Vroege complicaties: vanaf een uur na de ingreep tot drie weken nadien.

3.Late complicaties: verwikkelingen optredend vanaf drie weken na de ingreep.

4.Complicaties ten gevolge van de zwangerschap zelf. (nog in bewerking)

[vorige pag.] [volgende pag.] [inhoud]

herzien april 2014

© 1996/2014.