Ik in China

Homepage van Albert Sidney van den Bergh

ook wel "Joeri" genoemd.

De hiervolgende pagina's zijn bestemd voor degenen die iets meer willen weten over hetgeen mij in mijn leven heeft beroerd en gedreven.  Vooropgesteld  is het overduidelijk dat ik vrijwel altijd en overal 'uit de pas' liep,  waarbij zich een duidelijke voorkeur manifesteert voor ongebruikelijkheden en vagant handelen. Een levensstijl die niet zo voorspelbaar is, niet voor mij en niet voor,  de soms verbijsterde, betrokkenen of toeschouwers langs de zijlijn.  Ik heb leren leven met  veel ambivalentie om mijheen.  Dat was goed voor de duidelijkheid.  Dat er mensen zijn die mij liefhebben is heerlijk,  en daarnaast vind ik het best dat anderen mij niet kunnen uitstaan.  Zolang dat maar duidelijk is heb ik er vrede mee.
Hoe beschrijft men zichzelf ? Door de ogen van wie ?  

Als ik op hun medewerking zou kunen rekenen zou mijn biografie, geschreven door mijn gezamelijke partners wellicht een opzienbarend geschrift opleveren. Het is niet onaardig daar over te mijmeren. Zou ik het zelf wel willen  lezen wat zij schrijven ?  

De verdeling hier volgend maakt het lezers gemakkelijker een ingang te vinden.


Curriculum vitae Over mijn werkzaamheden Over familie en recente gebeurtenissen
Over mijn hobbies Belevenissen in Yangshuo 2005, 2006, 2007, 2009 Handboek Abortushulpverlening
De stoel van Mevrouw Riebel Ons Huis, november 2009. foto 1937 ; wie is het meisje , welk strand ?
Het Been Christina's drukke nieuwe werkkring Practical guide
Chinese les in mijn gymnasiumklas 2009 foto's konnklijke onderscheiding 20 maart 2002 Flora Meyer
Ida, of nachtelijke pijn repeteerdroom Josje
Sander Zweers Zwemmen Van den Bergh, parenteel

Afstammelingen van George van den Bergh

Overpeinzing in een zwavelbad Shanghai september 2010

ouroude brug over de Li-rivier600 jaar oude brug over de Li-Rivier