HANDBOEK ABORTUSHULPVERLENING


Tot stand gekomen met medewerking van Willem Beekhuizen, Rein Bellens, Willem Boissevain, Gerrit Bosma, Liesbeth van Erp, Geeske Gentil, Hans van Hassel,

André Jansen, Wouda Roos, Leo Querido, Charles Schlebaum, Florian Willems, en Frans Wong .

Eindredactie Dr A.S. van den Bergh  (e-mail)

(door de blauwe hoofdstukken aan te klikken komt U daar vanzelf)

Inhoud

[Voorwoord]

[Inleiding en korte historie.]

[Het instrumentarium voor de eerste trimester behandelingen].

[Pijnbestrijding]

[Literatuur]

[Het vaginaal toilet, een ritueel ?]

[Premedicatie]

[Zwangerschapsafbreking in het eerste trimester]

[Meting van het bloedverlies]

[Profylaxe]

[Moeilijkheden bij de eerste trimester behandeling]

[Het onderzoek van het curettement]

[De overtijdbehandeling]

[Tweede trimester abortus]

[De complicaties van abortus]

[Prostaglandine]

[De abortuspil : RU 486]

[Kwaliteitsbevordering]

[KwalteitsBorgingsnorm]

[Aangeboren afwijkingen]

[terug naar NGvA home page] [volgende pag.] [terug naar: voor de abortusartsen]

Laatste herziening voorjaar 2010
© '92-'95- '03- '07-2010 Dr. A.S. van den Bergh